სერთიფიცირება

ISO 9001:2008

შპს "დაგის" 2012 წლის იანვრიდან მინიჭებული აქვს ISO-9001-2008 სერთიფიკატი.

OHSAS 18001:2007

შპს "დაგის" 2015 წლის ოქტომბრიდან მინიჭებული აქვს OHSAS 18001:2007 სერთიფიკატი.

ISO 9001:2015

შპს "დაგის" 2016 წლის მარტიდან მინიჭებული აქვს ISO-9001-2015 სერთიფიკატი

ISO 14401-2004

შპს "დაგის" 2016 წლის აპრილიდან მინიჭებული აქვს ISO 14001-2004 სერთიფიკატი.

თეთრი სია

2012 წლიდან შპს "დაგი" დარეგისტრირებულია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს "თეთრ სიაში".

სასაქონლო ნიშანი

2014 წლიდან შპს "დაგის" სავაჭრო-სასაქონლო ნიშანი (სახელწოდება და ლოგო) დარეგისტრირებულია საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრში.