მიხეილ შარანგია


დირექტორი


სამუშაო გამოცდილება

2003 - დღემდე             შპს „დაგი"- დირექტორი

1998-2003                      თბილისის საკედლე მასალების კომბინატი -დირექტორის მოადგილე

1994-1998                      გაერთიანება „არამადნეულმრეწვი" - სატრანსპორტო განყოფილების უფროსის მოადგილე

1991-1994                      საშენმასალათა სამინისტრო - სატრანსპორტო განყოფილების წამყვანი სპეციალისტიგანათლება

1984-1991                       საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, სამშენებლო ფაკულტეტი


დაბადების თარიღი

5 ოქტომბერი, 1967 წელი, გალი.