ალექსანდრე კორკოტაშვილი


ტექნიკური დირექტორი

სამუშაო გამოცდილება
06.11.2016 - დღემდე          შპს "დაგის" -  ტექნიკური  დირექტორი
02.05.2015 - 06.11.2016       შპს "დაგის" -  პროექტების მენეჯერი
14.07.2005 - 02.05.2015       შპს "პროექტი 21"
2002 - 2005                           იუსტიციის სამინისტროსთან არსებული შპს "პროექტი 21"
1996 - 2002                           იუსტიციის სამინისტროს მრავალდარგოვანი სამშენებლო საწარმო
1995 - 31.12.1995                 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მრავალდარგოვანი მექანიზირებული საწარმო
1993 - 1995                           საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამშენებლო სამმართველო


განათლება 
1988 - 1993   თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერი 


დაბადების თარიღი
8 ივნისი 1971 წელი, თბილისი.