ქ.ზუგდიდში, ბარამიას ქუჩაზე, დევნილთა საცხოვრებელი კომპლექსი

დასრულების თარიღი: 2017-10-06 დამკვეთი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო გაზიარება: