თეატრის რეაბილიტაცია დაბა მესტიაში

დასრულების თარიღი: 2017-10-21 დამკვეთი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გაზიარება: