ავტობუსების ბაზის მშენებლობა თბილისში

დასრულების თარიღი: 2017-03-07 დამკვეთი: შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია" გაზიარება: