ამბროლაურის აეროპორტის ტერმინალის მშენებლობა

დასრულების თარიღი: 2017-01-15 დამკვეთი: შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება" გაზიარება: