ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საქარას საჯარო სკოლა

დასრულების თარიღი: 2020-01-24 დამკვეთი: სსიპ "საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო" გაზიარება: