წყალტუბოს პარკის რეაბილიტაცია

დასრულების თარიღი: 2015-08-01 დამკვეთი: სსიპ "საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი" გაზიარება: