ახმეტის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

დასრულების თარიღი: 2016-12-31 დამკვეთი: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი" გაზიარება: